Ανάσες Αναγέννησης| Online Κύκλος Εργαστηρίων

Το πρόγραμμα παρουσίαζει

Anagenis – Σχολή Κβαντικής Συνειδητότητας

Τεχνολογίες ΜάκροΟπτικής & ΜάκροΣυνειδητότητας

με την Βικτώρια Καρυπίδου

Ανάσες Αναγέννησης| Online Κύκλος Εργαστηρίων

Ενεργοποιώντας το Νέο Δυναμικό Ανθρώπινης Βιολογίας και Ανάληψης Φυσικού Αγωγού – με χάρη, ευκολία!

Ενεργοποιώντας ΝεοΓήινο Εαυτό μας – τον Άνθρωπο – Πρότυπο Νέας Εποχής – με χάρη και ευκολία!

Υιοθετώντας τις Κβαντικές μας Ιδιότητες Εκδήλωσης και Νέας Δημιορυγίας – με χάρη και ευκολία!

Ανάσες Αναγέννησης – Η Ατραπός για Μία Νέα Ζωή – με χάρη και ευκολία!

Μπορείς να μπεις στην Ομάδα “Ανάσες Αναγέννησης” σε κάθε ενότητα καθώς -εκτός από ολοκληρωμένο Κύκλο Σπουδών- η κάθε ενότητα λειτουργεί ως αυτόνομο εργαστήρι.

Αυτό το πρόγραμμα είναι η Ατραπός για το Νέο Επίπεδο Εσωτερικής Ελευθερίας – Αβίαστης Εκδήλωσης της Θεϊκής Συνειδητότητας μέσω του Φυσικού μας Αγωγού. Η Επιστήμη του Πνεύματος στη Γη!

Ανάληψη=ΑυτοΠραγμάτωση με χάρη και ευκολία ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΣΕ ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ ΟΧΗΜΑ.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΜΑΚΡΟ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΑΣ +

ΑΝΑΠΝΟΗ ΖΩΗΣ +

ΡΥΘΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ +

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ +

= ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Πέρα από τα περιοριστικά μοτίβα = ψευδαισθήσεις Χτίζουμε=Επιτρέπουμε στην Ανάδυση της Νέας Εσωτερικής Δομής – Νέας Γης για το Ανώτερο Καλό Μας – Όλων με Χάρη και Ευκολία!

Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση δυναμικών τεχνικών θεραπείας μακρο-συνειδητότητας, αναγέννησης του φυσικού σώματος, βελτίωση/κάθαρση του αίματος, κάθαρση/αναβάθμιση της συνειδητότητας διευκολύντας την μετατόπιση αλλά και την διατήρηση της ατομικής κβαντικής εστίασης στα Νέα Χρονοδιαγράμματα Βιωματικής Ανάληψης/ΑυτοΠραγμάτωσης ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΗΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.

Διατηρώντας την Κβαντική Εστίαση Ενεργή ανοιγόμαστε σε Νέες Σφαίρες Συνειδητότητας και  ‘έλκουμε’=η Κβαντική Δομή μιμείται και μας αποκαλύπτει :

 • νέα μοντέλα ύπαρξης
 • νέες λύσεις, νέες ιδέες
 • νέους τρόπους, μεθόδους διαχείρησης σε απαιτητικές συνθήκες
 • νέες καλλιτεχνικές ικανότητες, δημιουργικότητα
 • νέα επίπεδα Ελευθερίας, Διαύγειας του Εσωτερικό Γνωρίζω, Βλέπω Καθαρά, Εμπιστεύομαι το Πνεύμα που με καθοδηγεί – από το Καλό στο Καλύτερο – από το Καλύτερο στο Ύψιστο παντού και πάντα.

Νέος Βιωματικός Κύκλος Εργαστηρίων ΑυτοΠραγμάτωσης

Οι συναντήσεις του κύκλου πραγματοποιούνται ζωντανά 3 φορές τον μήνα, μέσω webinar.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – 5 ΜΗΝΕΣ

H θεματολογία και το πρόγραμμα του κύκλου εργαστηρίων 2020 – 2021:

1η Ενότητα | Η Αλχημική Δύναμη της Αναπνοής |Αναπνοή – Πνευματικό Μέσο Εκδήλωσης

24 & 25 Οκτωβρίου | 10:00 – 11:30 π.μ.  |Master Live Webinars

7 Νομεβρίου  | 08:30 – 09:15 π.μ. |Live Webinar |Ομαδική Εξάσκηση

2η Ενότητα | Αγκυροβόληση Νέων Δυναμικών μέσω της Αναπνοής|Νέα Ενέργεια – Κίνηση

28 & 29 Νοεμβρίου  |10:00 – 11:30 π.μ.  | Master Live Webinars

12 Δεκεμβρίου |08:00 – 08:45 π.μ. | Live Webinar |Ομαδική Εξάσκηση

3η Ενότητα | Αναπνοή – Εκκινητής Συστήματος Ανάληψης| Επίφυση & Υπόφυση

2 & 3 Ιανουαρίου  |10:00 – 11:30 π.μ.  | Master Live Webinars

9 Ιανουαρίου  |08:30 – 09:15 π.μ. | Live Webinar |Ομαδική Εξάσκηση

4η Ενότητα | Αναπνέω Ως & Με τον Ανώτερο Εαυτό Μου| Κβαντική Αναγεννητική

30 & 31 Ιανουαρίου  |10:00 – 11:30 π.μ.  | Master Live Webinars

13 Φεβρουαρίου |08:30 – 09:15 π.μ. | Live Webinar |Ομαδική Εξάσκηση

5η Ενότητα | Εκπνέω το Πνεύμα στη Γη| Κρυσταλλική Συνειδητότητα |Νέο Σώμα

27&28 Φεβρουαρίου |10:00 – 11:30 π.μ.  | Master Live Webinars

13 Μαρτίου |08:30 – 09:15 π.μ. | Live Webinar |Ομαδική Εξάσκηση

1ο μέρος (Σάββατο) εργαστηρίου – διδάσκεται η θεματολογία του μήνα (σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα) μέσω Μάκρο-Οπτικής, Μάκρο-Συνειδητότητας , Κβαντικής Εστίασης.

2ο μέρος (Κυριακή) εργαστηρίου – εξηγείται επιστημονικά ο μηχνανισμός Πως δουλεύουν αυτά τα Κβαντικά Εργαλεία; Γιατί έχουν αποτελέσματα; Τι αλλαγές θα βιώσετε; και βήμα-βήμα η εφαρμογή του αντίστοιχου μηνιαίου πρακτικού εργαλείου = φόρμουλας.

3ο μέρος (Σάββατο) εργαστηρίου –  ομαδική εξάσκηση, στο παρακινητικό πνεύμα της ομάδας των ομοιδεατών.

Μαζί θα δουλέψουμε και θα υιοθετήσουμε:

 • τον μηχανισμό μακροβιοτικής – το Δώρο-Κλειδί Ανώτερων Σφαιρών=Εαυτών Μας – Α Ν Α Π Ν Ο Η
 • τον μηχανισμό εσωτερικής Αφοσίωσης στο ανώτερο δυναμικό της Ψυχής σας
 • τον μηχανισμό σύνδεσης και συνεργασίας Αναπνοής + Νέας Ενέργειας
 • την Τέχνη της Υλοποίησης – Εκδήλωσης από Καρδιά μέσω της Αναπνοής
 • την συναισθηματική + νοητική υγεία, εσωτερικό σθένος + ισορροπία
 • την συγχρονικότητα ως μέρος της καθημερινότητάς μας
 • το εσωτερικό σας ελιξήριο, μαγεία και αλχημεία
 • την προετοιμασία εσωτερικού πεδίου δημιουργίας = Κβαντική Δομή για το Όραμα της Καρδιάς να μπορεί να φιλοξενηθεί και ανθίσει
 • τον μηχανισμό διευκόλυνσης, ορθής διοχέτευσης Νέας Φωτονικής Ροής μέσω Ανάσα + Κίνηση
 • την Αναγέννηση του Φυσικού – Νοητικού – Ενεργειακού σας Σώματος
 • τους τρόπους άντλησης της ενέργειας από το Νέο εσωτερικό Πεδίο Απεριόριστων Δυνατοτήτων

Κόστος εργαστηρίου ανά μήνα: 44,00 ευρώ

Περιλαμβάνει:

+ συμμετοχή στα 3 live webinars σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα

+ παραλαβή των  3 ηχογραφήσεων των webinars σε μορφή mp4 ( μέσα στις επόμενες 2 μέρες)

+ παρουσίαση εργαστηρίου σε pdf μορφή

Το υλικό αποστέλλεται στο e-mail, με μορφή ψηφιακού συνδέσμου για την αποθήκευση αρχείων.

Μορφή μαθητείας:

5  μήνες  οι σύνδεσμοι για την ηλεκτρονική αίθουσα και το υλικό αποστέλλεται στο e-mail σας μετά την εξόφληση της συμμετοχής.

+ 2 Live Webinars Εργαστηρίου

+ 1 Live Webinar Ομαδική Πρακτική Εφαρμογή

+ προσωπική εργασία με τις ασκήσεις που δίδονται

+ τήρηση του ημερολογίου

Εμπειρίες/Εντυπώσεις σπουδαστών της σχολής μας !

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Το ταξίδι που ξεκινάτε θα αλλάξει για πάντα τη ζωή σας! Καθώς ξεκινάτε, αναλάβετε την ευθύνη για τη ζωή σας και τις αλλαγές που θα σας συμβούν...!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

  Email (απαραίτητο)

  Ενδιαφέρομαι για